Bednící betonové tvárnice BT

Charakteristika bednících betonových tvárnic BT

Betonové bednící tvárnice BT – jsou výrobkem tzv. ztraceného bednění. Slouží pro snadné a rychlé zbudování stěnových konstrukcí z betonu bez klasického bednění v základních tloušťkách výsledné stěny 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm a 400 mm.

Použití bednících betonových tvárnic BT

  • nezateplené nosné zdivo, především podzemních a suterénních stěn, např. pro sklepy, kolektory, jímky, atd.
  • po zateplení jako běžné zdivo budov
  • možnost vložení výztuže – železobetonová konstrukce
  • základové konstrukce
  • oplocení, plotové podezdívky
  • opěrné stěny
  • svahová zatravňovací tvárnice – zídky, svahy (pohledová zrnitá struktura)

Bednící tvárnice se skladují na volných plochách, na dřevěných paletách o rozměrech 120 × 80 cm.

Expedují se paletované (viz paletové hospodářství) nebo volně ložené (po dohodě s odběratelem). Tvárnice lze expedovat po dosažení 70 % předepsané pevnosti, pokud není s odběratelem dohodnuto jinak.

Schema bednící betonové tvárnice BT

Schema bednící betonové tvárnice BT

Parametry bednících betonových tvárnic BT

Značka tvárnice Rozměry [mm] Hmotnost [kg/ks] Celkem na paletě [ks] Formát* Spotřeba betonu na 1 m2 zdiva [m3] Hmotnost palety [kg]
L B H
BT 15 – celá 500 150 250 18 48 40 0,079 864
BT 15 – ½ 250 150 250 4
BT 15 – rohová 250 150 250 8
BT 30 – celá 500 300 250 22 24 20 0,211 528
BT 30 – ½ 250 300 250 4
BT 30 – rohová 250 300 250 4
BT 40 – celá 500 400 250 29 16 12 0,299 432
BT 40 – ½ 250 400 250 4*
BT 40 – rohová 250 400 250 4*

*) Dělené tvárnice (½ a rohové) jsou započteny v celkovém počtu kusů na paletě jako celé.
Tvárnice BT 20 a BT 25 zatím nejsou vyráběny.

Dokumentace ke stažení