Betonové patky a trámy

Charakteristika železobetonových trámů a patek

Železobetonové trámy a patky slouží k přenosu zatížení od horní části stavby nebo osazených prvků do základové půdy.

Tvar, třída betonu, nosná výztuž, únosnost a použitelnost je dána konkrétní projektovou dokumentací a statickým výpočtem.

Železobetonové základové patky

Železobetonové základové patky vyrábíme na zakázku dle projektové dokumentace v typech bez kalichu a s kalichem.

Železobetonové základové trámy

Železobetonové základové trámy se vyrábí na zakázku dle projektové dokumentace v typech podle průřezu — obdélníkové, čtvercové, profilu „L“ a profilu „I“.

Čela základových trámů jsou buď rovná nebo s ozubem — dle požadavku projektu.

Betonové základové patky

Betonové základové patky mají zkosení v hlavě patky, ve které je zabudován kotevní nebo kompletační prvek (například rám).

Vyrábí se o výšce 1200 mm, šířcedélce od 800 mm do 1200 mm.

Certifikace trámů a patek

Železobetonové trámy a patky jsou certifikovány autorizovanou osobou Qualiform, a. s., pro železobetonové základové trámy a patky.

Dokumentace ke stažení