Betonové tvárnice

Charakteristika betonových tvárnic POSTA

Betonové tvárnice POSTA jsou výrobkem pro zdění stavebních konstrukcí, pro racionálnírychlé zdění sklepů, garáží, skladů, průmyslových hal a pro zdění základů s použitím jako ztracené bednění.

Tvárnice POSTA 70 B,POSTA 100 B a POSTA 125 B jsou určeny pro příčky a izolační přizdívky. Tvárnice POSTA 250 B, POSTA 250/375 B, POSTA 300 B a POSTA 365 B jsou vhodné i pro zdění nosných konstrukcí obytných budov.

Přednosti betonových tvárnic

  • vysoká pevnost zdiva
  • jednoduchost a rychlost zdění
  • úspora malty při zdění a omítání
  • přesnost výrobků
  • atraktivní cena.

Betonové tvárnice se skladují na volných plochách, na dřevěných paletách o rozměrech 120 x 80 cm.

Expedují se paletované (viz paletové hospodářství) nebo volně ložené (po dohodě s odběratelem). Tvárnice lze expedovat po dosažení 70 % předepsané pevnosti v tlaku, pokud není s odběratelem dohodnuto jinak.

Certifikace betonových tvárnic POSTA

Betonové tvárnice POSTA jsou certifikovány autorizovanou osobou Qualiform, a. s., pro betonové tvárnice.

Schema betonových tvárnic POSTA

Schema betonových tvárnic POSTA

Parametry betonových tvárnic POSTA

Značka tvárnice Rozměry [mm] Kusů na paletě Hmotnost [kg/ks]
L B H
POSTA 70 B (na objednávku) 500 70 250 112 (104) 13
POSTA 100 B 500 100 220 72 15
POSTA 125 B (na objednávku) 500 125 220 64 18
POSTA 250 B 500 250 250 32 37
POSTA 250/375 B 375 250 220 40 37
POSTA 300 B 500 300 250 24 45
POSTA 365 B 250 365 250 32 28

Dokumentace ke stažení