Filigránové stropní desky

Charakteristika železobetonových filigránových desek

Železobetonové filigránové desky jsou plné plošné dílce vyztužené příhradovými prvky.

Vyrábí se v šířce od 600 mm do 2 450 mm, v délce dle požadavku, tloušťka betonové desky je většinou 60 mm.

Po osazení a dobetonování vytváří spřaženou stropní konstrukci.

Třída betonu, nosná výztuž, únosnost a použitelnost filigránových desek je dána konkrétní projektovou dokumentací a statickým výpočtem.

V případě požadavku zákazníka (po odsouhlasení autorizovaným statikem) jsou filigránové desky opatřeny zámečnickými prvky nebo jinými přípravky či prostupy.

Certifikace železobetonových filigránových desek

Železobetonové filigránové desky jsou certifikovány autorizovanou osobou Qualiform, a. s., pro železobetonové filigránové desky.

Dokumentace ke stažení