Stropní systémy TRAS

Charakteristika stropního systému TRAS

Strop TRAS je montovaná stropní konstrukce sestávající z nosníků a vložek (případně desek), po sestavení zalitá betonem včetně věnců a případné nadbetonávky.

Strop je vhodný především pro bytové stavby. Jednotlivé prvky tohoto systému jsou lehké, a při manipulaci a montáži nevyžadují žádné mechanismy. Systém dokáže řešit jakýkoli tvar půdorysu. Při své nízké plošné hmotnosti zaručuje vysokou únosnost a tuhost.

V porovnání se srovnatelnými stropními konstrukcemi patří mezi nejlevnější.

Stropní systém TRAS lze snadno doplnit balkónovými panely s přerušeným tepelným mostem.

Stropní konstrukce TRAS má nízký tepelný odpor, a proto se dá použít pro tepelně chráněné části staveb pouze s přídavnou tepelnou izolací.

Výztuž stropních nosníků je provedena jako ocelová prostorová výztuž - jakost BSt 500M, BSt 500G, průměr 6–14 mm pro železobetonové konstrukce.

Betonový dolní pás je proveden z kvalitního betonu třídy B 20.

Stropní vložky TRAS mají jednotnou konstrukci bez ohledu na rozpětí a únosnost stropní konstrukce. Dutiny stropních vložek je možno využít pro uložení různých rozvodů. Na každé paletě je 8 ks vložek s plným čelem, které se využijí při betonáži věnců, prostupů a ztužujících žeber a skrytých průvlaků ( zamezují vniku betonu do vložek).

Stropní desky TRAS jsou při montáži nepochůzné a slouží jako ztracené bednění ve stropech TRAS pro vytvoření např. ztužujícího žebra bez klasického bednění.

Pro zabetonování stropní konstrukce se použije beton třídy B 25.

Certifikace stropního systému TRAS

Systém montovaných stropních konstrukcí TRAS je certifikován autorizovanou osobou Qualiform, a. s., pro železobetonové stropní nosníkybetonové stropní vložky.

Schema vložky a nosníku stropního systému TRAS

Stropní vložky TRAS

Značka stropní vložky Rozměry [mm] Max. hmotnost [kg] Kusů na paletě Váha palety [kg]
L B H
Vložka TRAS 640 555 250 200 23 40 920
Deska TRAS 640 555 250 80 16 jednotlivě jednotlivě

Stropní vložky a desky se vyrábí na sklad, expedují se na paletách (viz paletové hospodářství).

Stropní nosníky TRAS

Značka stropního nosníku Rozměry [mm] Hmotnost [kg]
L B H
TRAS 1400 1400 120 170 16,8
TRAS 1600 1600 120 170 19,2
TRAS 1800 1800 120 170 21,6
TRAS 2000 2000 120 170 24,0
TRAS 2200 2200 120 170 26,4
TRAS 2400 2400 120 170 28,8
TRAS 2600 2600 120 170 31,2
TRAS 2800 2800 120 170 33,6
TRAS 3000 3000 120 170 36,0
TRAS 3200 3200 120 170 39,7
TRAS 3400 3400 120 170 42,1
TRAS 3600 3600 120 170 44,6
TRAS 3800 3800 120 170 47,1
TRAS 4000 4000 120 170 49,6
TRAS 4200 4200 120 170 53,9
TRAS 4400 4400 120 170 56,5
TRAS 4600 4600 120 170 59,0
TRAS 4800 4800 120 170 61,6
TRAS 5000 5000 120 170 66,9
TRAS 5200 5200 120 170 69,6
TRAS 5400 5400 120 170 72,2
TRAS 5600 5600 120 170 74,9
TRAS 5800 5800 120 170 81,3
TRAS 6000 6000 120 170 84,1
TRAS 6200 6200 120 170 86,9
TRAS 6400 6400 120 170 100,3
TRAS 6600 6600 120 170 103,2
TRAS 6800 6800 120 170 109,5

Stropní nosníky se vyrábí na objednávku, dodávají se jednotlivě, volně. Při přepravě a skladování musí být uloženy na prokladech, vzdálených od sebe osově na 3/5 délky nosníku.

Obecný postup při montáži stropní konstrukce TRAS

Správnou funkci konstrukce vám zaručí pouze kvalitní projekt. Svěřte proto navržení stropní konstrukce odborníkovi.

Neurčí-li projekt jinak, postupujte při montáži stropní konstrukce takto:

  1. Nosníky se osazují na vyrovnaný povrch zdiva v osové vzdálenosti 640 mm, doporučené uložení na zdi min. 150 mm. Součástí stropní konstrukce jsou i ztužující věnce stavby.
  2. Nosníky je nutné podepřít při montáži provizorními podpěrami ve vzdálenosti max. 200 cm. Nosníky jsou zavětrovány, podloženy roznášecí fošnou a podklínovány.
  3. Na osazené nosníky se kladou nasucho stropní vložky (desky). První řada vložek s čelem se uloží mezi všechny nosníky při obou zdech, aby byla vymezená rozteč a zajištěná stabilita nosníků proti pootočení. Krajní řady vložek se uloží min. 20 mm na zdivo. Následně se uloží všechny vložky vždy kolmo na nosníky od jedné strany. Osazení vložek v jednom poli najednou je nepřípustné!
  4. Stropní desky TRAS jsou při montáži NEPOCHŮZNÉ a mají být podepřené. Slouží jako ztracené bednění ve stropech TRAS.
  5. Před betonáží navlhčíme smontovanou konstrukci vodou.
  6. Stropní konstrukci je nutno zabetonovat v jednom pracovním cyklu v celé ploše stropu včetně věnců a betonové desky – pokud je navržena. Betonová deska je předepsaná od délky nosníku 5800 mm. Oddělení betonáže desky je nepřípustné! Beton se musí rozlévat plynule do nosníků, nesmí se vytvořit hromada betonové směsi na jednom místě, čerpaný beton nesmí padat z výšky.

Dokumentace ke stažení